fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Αρμόδιο νομικό πρόσωπο
Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η «XXXXXXXXXX» που εδρεύει XXXXXXX, Τ.Κ. XXXXX,. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο policy@horses.gr
Ποιές πληροφορίες συλλέγονται και για ποιό λόγο

Συλλέγουμε μόνο προσωπικές σας πληροφορίες εάν εσείς δώσετε εντολή ή εάν εγγραφείτε συνδρομητής σε κάποιο από τα διαδικτυακά (online) μας εργαλεία, όπως η λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτός εάν οι πληροφορίες που στέλνονται από την αρχική σας σελίδα είναι κρυπτογραφημένες με χρήση SSL όταν αυτές στέλνονται από τoν περιηγητή Ιστού σας στο δικό μας διακομιστή (server).

Η πληροφορία που συλλέγεται από την horses.gr όταν δίνετε μία παραγγελία είναι απαραίτητη πληροφορία, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση, οι αριθμοί τηλεφώνου ή φαξ και οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας, έτσι ώστε να μας επιτραπεί η εκτέλεση της εντολής σας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να εξασφαλιστεί ότι έχουμε τρόπο να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν έχουμε προβλήματα εκπλήρωσής της. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα εισάγονται απευθείας σε έναν περιηγητή ιστού (browser) από επισκέπτες και πελάτες και υποβάλλονται στο διακομιστή μας (server) για ασφαλή αποθήκευση. Λαμβάνονται οι δέουσες προφυλάξεις όπως «τείχη προστασίας» και προγράμματα anti-virus ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι και να παραμείνουν προστατευμένες και ασφαλείς. Εάν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε οι πληροφορίες σας αυτές να διαγραφούν οριστικά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας και τις επισκέψεις σας σε αυτή την ιστοσελίδα όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (IP), η γεωγραφική σας θέση, ο τύπος της μηχανής αναζήτησής σας, η αναφερόμενη πηγή, η διάρκεια της επίσκεψης και ο αριθμός των σελίδων που διαβάστηκαν. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά στη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας, ώστε να βελτιωθεί η χρησιμότητα των ιστοσελίδων, και για σκοπούς marketing. Χρησιμοποιούμε αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (cookies) σε αυτή την ιστοσελίδα. Ένα τέτοιο αρχείο (cookie) είναι ένα αρχείο κειμένου σταλμένο από έναν διακομιστή δικτύου (web server) σε ένα περιηγητή ιστού (browser), και αποθηκεύεται σε αυτόν. Το αρχείο κειμένου στέλνεται μετά πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ιστού ζητά μία σελίδα από τον διακομιστή. Με αυτόν τον τρόπο ο διακομιστής δικτύου (web server) μπορεί να αναγνωρίζει και να ανιχνεύει τον περιηγητή ιστού. Μπορεί να στείλουμε ένα τέτοιo αρχείο cookie το οποίο θα αποθηκευτεί μέσω του browser σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε λάβει από αυτό το cookie για την διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας, ώστε να βελτιωθεί η χρησιμότητα των ιστοσελίδων, και για σκοπούς μάρκετινγκ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προς αναγνώριση του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, και για να προσωποποιήσουμε την ιστοσελίδα μας για σας. Οι διαφημιστές μας μπορεί επίσης να σας αποστείλουν κάποιο αρχείο cookie. Οι περισσότεροι περιηγητές ιστού (browsers) σας επιτρέπουν την άρνηση αρχείων cookies. (Για παράδειγμα, στον Internet Explorer μπορείτε να αρνηθείτε όλα τα αρχεία cookies πατώντας τα πλήκτρα «Tools», «Internet Options», «Privacy», και επιλέγοντας «Block all cookies» χρησιμοποιώντας το βέλος ένδειξης.) Παρόλα αυτά, αυτή η ενέργεια θα έχει αρνητική επίδραση στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής.

Χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που συγκεκριμενοποιούνται σε αυτή την πολιτική της προστασίας προσωπικών δεδομένων και μόνο σε βασικά μέρη της ιστοσελίδας.

Επιπροσθέτως με τις χρήσεις που αναγνωρίζονται οπουδήποτε αλλού σε αυτή την δήλωση απορρήτου, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

α) να βελτιώσουμε την εμπειρία – λειτουργία του browser σας με το να προσωποποιήσουμε την ιστοσελίδα,

β) να στέλνουμε πληροφορίες σε εσάς (άλλες απ’ όσες αφορούν το μάρκετινγκ), οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με το να τις δημοσιοποιούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο παρεμφερή τρόπο,

γ) να στέλνουμε σε εσάς πληροφορίες μάρκετινγκ που αφορούν τη συνεργασία μας, ή την συνεργασία με προσεχώς επιλεγμένα τρίτα μέρη τα οποία νομίζουμε ότι θα σας ενδιέφεραν, μέσω κοινοποίησης, ή όπου εσείς εγκρίνετε, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο παρεμφερή τρόπο (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή εάν δεν ενδιαφέρεστε πια να σας στέλνονται πληροφορίες μάρκετινγκ με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση policy@horses.gr

Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας και οι πελάτες αποδέχονται την περιορισμένη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (οδηγία 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και του ελληνικού Νόμου, ήτοι Ν. 2742/1999 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» όπως ισχύει, Ν.2774/1999 και Ν.2742/1997, και οι Αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα πδ 207/1998, 79/200 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000

Άλλες γνωστοποιήσεις

Επιπρόσθετα με τις γνωστοποιήσεις  που χαρακτηρίζονται αναγκαίες και απαραίτητες για τους συγκεκριμένους σκοπούς της εν λόγω δήλωσης απορρήτου, μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία:

α) μόνο ως προς την έκταση που δικαιούμαστε αυτό από το νόμο,

β) σε συνδυασμό με κάθε νόμιμη διαδικασία ή μελλοντική νομική διαδικασία,

γ) με σκοπό να εδραιώσουμε, εξασκήσουμε ή προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την αποφυγή της υποκλοπής και απάτης και για τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου.)

Χωρίς την άμεση έγκρισή σας δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό το απευθείας μάρκετινγκ.

Διεθνής μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευθούν, να προωθηθούν και να μεταφερθούν ανάμεσα σε διάφορες χώρες στις οποίες λειτουργούμε ώστε να γίνει δυνατή η χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Εάν ανήκετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πληροφορίες που παρέχετε μπορεί να μεταφερθούν σε χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α., Ιαπωνία και άλλες χώρες) στις οποίες δεν υπάρχουν νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνείτε ρητώς σε αυτή τη μεταφορά.

Προστασία των προσωπικών σας στοιχείων
Θα λάβουμε τις αναγκαίες προφυλάξεις προς αποφυγή απώλειας, κατάχρησης ή αλλοίωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Βέβαια, η μεταφορά προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου είναι αναμφισβήτητα ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που στέλνονται μέσω διαδικτύου.
Τροποποιήσεις της Δηλώσεως
Αυτή η Δήλωση Απορρήτου μπορεί να αναβαθμιστεί ανά περιόδους με δημοσίευση των νέων εκδόσεων στο δικτυακό μας τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή την ιστοσελίδα τακτικά ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είστε ευχαριστημένοι με οποιαδήποτε αλλαγή. Οι αλλαγές θα πρέπει πάντα να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που σχετίζεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελληνική νομοθεσία.
Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να μας δώσετε εντολή να μην προωθούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ. Πρακτικά, ή θα συμφωνείτε άμεσα στην προώθηση των προσωπικών στοιχείων σας για σκοπούς μάρκετινγκ ή εμείς θα σας παρέχουμε την δυνατότητα να απενεργοποιείτε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να μας δώσετε εντολή να μη χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση policy@horses.gr.

Σε κάθε περίπτωση και οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα της πληροφόρησης ή της διαφωνίας περαιτέρω προώθησης των προσωπικών σας στοιχείων με βάση το άρθρο 13 του Ν.2472/97.
Με την παρακάτω φόρμα

Προστασία ανηλίκων

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των ανήλικων τέκνων. Οι δικτυακοί μας τόποι είναι ανοιχτοί για όλο το κοινό. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών πρέπει πάντα να έχουν τη συναίνεση των γονέων ή επιτρόπων τους  πριν προωθήσουν οποιοδήποτε προσωπικό τους στοιχείο σε οποιονδήποτε εντός διαδικτύου. Προτρέπουμε τους γονείς και επιτρόπους να συμμετέχουν σε κάθε ενέργεια των τέκνων τους εντός διαδικτύου και να χρησιμοποιούν τον γονικό έλεγχο ή άλλη τεχνολογία δικτυακών φίλτρων που επιθεωρεί – ελέγχει την πρόσβαση των τέκνων τους στο διαδίκτυο.

Συνδέσεις με τρίτα μέρη

Ο ιστοτόπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες διαχειρίζονται και ελέγχονται από τρίτα μέρη, επί των οποίων εμείς δεν έχουμε καμία εποπτεία. Οι πολιτικές προστασίας σε τέτοιες ιστοσελίδες συνδέσμων μπορεί να είναι διαφορετικές από τη δική μας. Η πρόσβασή σας σε τέτοιες ιστοσελίδες συνδέσμων γίνεται με δική σας ευθύνη. Θα πρέπει πάντα να διαβάζετε την πολιτική προστασίας μιας ιστοσελίδας συνδέσμου πριν αποκαλύψετε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο σε αυτή τη σελίδα.

Για περαιτέρω ερωτήσεις αφορούσες την Δήλωση Απορρήτου της horses.gr ή εάν έχετε άλλα σχόλια πάνω στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία του horses.gr, παρακαλούμε μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: policy@horses.gr. Θα χαρούμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τo horses.gr.